НовиниПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ В 12-ия МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - 9.12. 2018 г. – 13.12.2018 г. в ТОКИО

Бяха направени следните презентации от чуждестранни участници:„Глобалното образование за обществено съзнание в световния дневен ред и неговото провеждане“ от д-р Утак Чънг, Южна Корея, директор на азиатско-тихоокеанския образователен център за международно разбирателство“, „ Глобално предизвикателство“ от д-р Алфредо Мартиц, Панама, бивш посланик в Япония и Република Китай, Тайван и бивш генерален директор по социалната сигурност, „Междузвездни войни и състоянието на душите ни“ от д-р Патриция Мише, доктор по Наука за мира и световното право в Антиохския колеж, САЩ, „ Сътрудничество между света и неговите общества: цел на ИОЦЖ“ от проф. Хю Ганг, Народна Република Китай, председател на Комисията за изучаване на японски език към министерството на образованието на КНР.Срещи в ОДЗ

На 02.02.2015 г. в ОДЗ 113 „Преспа” в София Мария Цонкова и Лилия Георгиева проведоха среща по ИОЦЖ с директорката, учителите и възпитателите. Темата е включена в програмата на детското заведение. След лекцията на М. Цонкова се показа филмът „Възраждане на изгубената човечност”. По време на последвалата дискусия се обсъди възможността за среща с родители.

     На 10.03.2015 г. в ОДЗ 36 „Пеперуда” – София, кв. „Надежда”, Мария Цонкова проведе поредната среща по ИОЦЖ с директорката, учители и възпитатели. След лекцията се показа филмът „Мъдростта на природата” и се дискутираха въпроси, свързани с темата. Очаква се да се организира и среща с родители.

 
На 10.12.2014 г. в ОДЗ 18 се състоя среща по инициатива на дирекция „Образование” към Столична община по програма „Образователен форум”, на който беше поканена пр. на сдр. Мария Цонкова да изнесе кратка образователна лекция по Интегрирано образование през целия живот. Беше представен док. филм на сдружението „Възраждане на изгубената човечност”.

 По инициатива на сдр. „Постоянно образование” концертната  зала „България” в София беше коледно украсена от началото на декември до началото на януари 2015 г. Партньори на сдружението за тази инициатива бяха GRAND OPTICS и KITKI.bg.Грамоти за участниците в конкурса за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование


 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

           ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПЪРВА НАГРАДА

 

Ваня Александрова

 

за писмената й разработка:

 

„Семейството – фактор зa екологичното възпитание на 5-6 годишните деца от предучилищна възраст”

 

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

 

 

           София,                                          Председател:

03. 12. 2014 г.                                                         (Мария Цонкова)

                                                                                                                                                                 www.GRASPO.org

                                                                                                                               

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПООЩРЕНИЕ

 

Роза Рангелова

 

за писмената й разработка:

 

„Модел за ефективно учене и преподаване на ядро на учебно съдържание „Електричество”, Физика и астрономия за 7 клас, задължителна подготовка”

 

Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора

 

  

                        Председател:

     София,                                                  (Мария Цонкова)

03. 12. 2014 г.

                                                                                                                                                                              www.GRASPO.org    

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

 

 

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

инж. Марина Селиванова-Георгиева

 

                          за дипломната й работа:

 

„Сравнение на методики за обучение и оценяване на ученици по професионална подготовка”

 

ЦСДК в Технически университет, гр. Габрово

        София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                                                                             www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

Нина Димитрова

  

за дипломната й работа:

 

„Културни, национални ценности и   празнична среда при 6 – 7 годишните деца

 

 

ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

 

София,

03.12.2014 г.                                  Председател:

.                                                                                     (Мария Цонкова)                                   

                                                                                                                                                                                                     www.GRASPO.org                                       

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

Иво Страхилов

 

за дипломната му  работа:

„Да се маскираш като българин/да се маскираш като ром. Наследство и идентичност в днешните сурвакарски маскаради в Пернишко (по примера на град Радомир)”

  

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

        София,                                        Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                         www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Веселка Насковска

 

за писмената й разработка:

„Модел за взаимодействие между ромския и българския празничен календар – средство за интегриране на децата от ромския етнос”

 

ОДЗ „Пролет” гр. Койнаре

София                                               Председател:

03. 12. 2014 г.                                                              (Мария Цонкова)

                                                                                                                        www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Новак Новаков

 

за дипломната му работа:

 

Местният референдум като средство за решаване на общинските проблеми


 

УНСС, Катедра „Публична администрация”, гр. София

      София,                                    Председател:

03. 12. 2014 г.                                                       (Мария Цонкова)

         www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

Белла Хараламбова

 

за дипломната й работа:

 

 

„Развитие на музикалния слух в уроците по солфеж”

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр. София

      София,                                    Председател:

01. 12. 2013 г.                                                    (Мария Цонкова)

                                                                                                                                      www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Ивайло Пеев

 

за дипломната му работа:

 

 „Концепция за онлайн телевизия на УНСС”

  

УНСС, Катедра „Медии и обществени комуникации”,

гр. София

       София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Борислав Димитров

  

за дипломната му работа:

 

Добри практики за опазване и утвърждаване на културно-историческото наследство – случаят „Старият Несебър”

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

     София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                           (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

  

Николина Янчева

 

за дипломната й работа:

 

„Философия на вълшебната приказка”

 

 

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

гр. София

 

София,                                      Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

  

Ирина Божилова

 

за писмената й разработка:

 

„Възпитаване на музикален слух чрез българския музикален фолклор при 5 – 6 годишните деца”

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

      София,                                       Председател:

03. 12. 2014 г.                                                      (Мария Цонкова)

                                                                                                                                    www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Елена Ташева

 

за писмената й разработка:

 

Народните празници и обичаи за възпитанието на 6-7 годишните деца чрез приложение на програма „Научи ме мамо, да обичам”

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, гр. Варна

 

София,                                         Председател:

03. 12. 2014 г.                                                          (Мария Цонкова)

                                                                                              www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Вили Филипова

  

за дипломната й работа:

 

„Стилове на учене и самооценка при ученици от 4-7 клас”

 

 

 

София,                                            Председател:

03. 12. 2014 г.                                                            (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org 

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Присъжда се на

 

Петя Березова

 

за дипломната й работа:

 

„Съвременни измерения на терапията с книги

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Библиотечен мениджмънт”, гр. София

 

София,                                      Председател:

03. 12. 2014 г.                                                        (Мария Цонкова)

                                                                                                                                   www.GRASPO.org

Гражданско сдружение

„Постоянно образование”

ГРАМОТА

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЩИТЕНИ

          ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПИСМЕНИ РАЗРАБОТКИ

ВЪРХУ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ХУМАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Присъжда се на

 

Габриела Георгиева

 

за дипломната й работа:

 

„Интернет зависимост и пристрастяване към електронни игри в горна училищна възраст”

 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

      София,                                       Председател:

03. 12. 2014 г.                                                      (Мария Цонкова)

                                                                                                                                    www.GRASPO.org Покана


Гражданско сдружение

„Постоянно  образование“

 

Ви кани на

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Ш Н А   С Р Е Щ А

на тема

      „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ — ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИНЦИПИ“

ПРОЖЕКЦИЯ 

на документалния филм

„Възраждане на изгубената човечност“

 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ 

Конкурс за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми,

свързани с гражданско и хуманно образование

 

РАЗГОВОР НА ЧАША КАФЕ

 

 

3 декември 2014 г. (сряда), 15:00 часа

 

                                    „Дом на Европа”, конферентна зала

                        ул. „Г.С. Раковски” 124, СофияСреща на тема „Уча, за да живея заедно”


 

 П О К А Н А

 

  Среща на тема „Уча, за да живея заедно”,

организирана от Сдружение „Постоянно образование” и Фондация за развитие „Читалища” на

16 април  от 15 ч. до 17 ч.

в сградата на Европейския  парламент в София,

ул. „Г.С Раковски” № 124

към

директори, преподаватели и възпитатели в

детски градини, СОУ-та и читалища

 

 

 

  1.  „Въведение към Интегрирано образоване през целия   живот и взаимоотношенията между институционални и неинституциални организации „ – 10-минутно представяне от Мария Цонкова, председател на ГС „Постоянно образование”.

 

  1. Представяне на образователния филм „Мъдростта на природата”, 30 мин., изработен със съдействието на японския център „Номура” за ИОЦЖ, дългогодишен партньор на ЮНЕСКО.

 

  1. Дискусия по темата и по филма от гледна точка на съвременното състояние на духовно  възпитание  в образователните учебни програми в България.

 

 

 

 

 

 

 УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА

  Сдружение  „Постоянно образование” УЧРЕДЯВА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засягат някои от следните теми:

-          самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-          интегриране на процеси и индивидуални качества

-          гражданско образование и доброволен труд

-          възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-          основни цели на образованието

-          живот и работа в общност

-          взаимозависимост във взаимоотношенията

-          преоткриване на общочовешките ценности

-          силата на единността  в общностите

-          човек и природа

 

     Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20. 11. 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.comПосещение на лунапарк

На 29 септември 2013 г. представители на Сдружение “Постоянно образование” заведоха 15 деца от възпитаниците на сдружението от  неделното училище в софийския квартал “Факултета” на лунапарк. След като се возиха на различни въртележки и на количките на картинга, което им достави особено удоволствие, бяха почерпени с хамбургери и кола в близкия “Макдоналдс”.1 юни – Международен ден на детето

 На 1 юни Сдружението заведе 22 деца между 7 и 15 години на образователен  концерт и музикалното шоу „Мечо Пух” в залата на Държавната музикална академия. Децата са от възпитаниците на неделното училище на сдружението в кв. “Факултета” в София. След това членове на сдружението посрещнаха децата в зала „Мати Д” на НДК и ги почерпиха с различни лакомства.

       Така беше отбелязан Денят на детето 1 юни от сдружение “Постоянно образование”. Оханами (Празникът на вишните)
Както всяка година, тази също се отбеляза празникът на вишните “Оханами” – на 13 април 2013 г., събота от 17,30 часа във фоайето на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методи”. Специален гост на събитието беше японският посланик Н.П. г-н Такаши Коидзуми и съпругата му. В програмата участваха певици от фолклорния ансамбъл “Филип Кутев”, които изпълниха кратка програма, включително няколко песни на японски. Три момичета от клуб “Урасенке” представиха чаената церемония, след което всички присъстващи излязоха да се порадват на цъфналите японски вишни пред библиотеката.Среща

На 4 април 2013 г. се проведе среща с председателя на Фондация за развитие “Читалища” г-жа Антоанета Гинина. Предстоят разговори за обсъждане на бъдеща съвместна дейност.