НовиниПокана за "ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ"
13.12.2019

Гражданско сдружение

Постоянно образование“


Ви кани на

О С М А Г О Д И Ш Н А С Р Е Щ А

на тема


ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ    ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ“ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ

Конкурс за защитени през 2019 г. дипломни и магистърски работи върху теми,

свързани с гражданското и хуманното образование

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЯПОНСКИ КИМОНА И КОСТПЛЕЙ

 РАЗГОВОР НА ЧАША ВИНО

21 декември 2019 г. (събота), 18,00 часаМузей за история на София (МИС),

пл. „Бански” 1

www.GRASPO.org

Годишен конкурс на сдружение „ Постоянно образование“ за 2019 г.
15.11.2019

Сдружение  „Постоянно образование” за седма поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2019 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

-         самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-         интегриране на процеси и индивидуални качества

-         гражданско образование и доброволен труд

-         възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-         основни цели на образованието

-         живот и работа в общност

-         взаимозависимост във взаимоотношенията

-         преоткриване на общочовешките ценности

-         силата на единността  в общностите

-         човек и природа

 

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 15. 12. 2019 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на Музея за история на София в София на 21 декември 2019г., събота от 18 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.

www.graspo.org

 

 

 

                                         

 

 

СЕМИНАР 2019
04.10.2019

СЕМИНАР 2019


СЕМИНАР 2019 ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ В ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ


   Гражданското сдружение „Постоянно образование“ проведе за трети пореден път годишния си семинар по ИОЦЖ. Той се състоя в х-л „Шипка“ в София от 4 до 6 октомври 2019 г.

   Тази година участваха 15 души, представители на университети, училища, детски градини, читалища и ОДК-та от Варна, Оряхово, Пловдив, Костенец, Стамболийски, Нови пазар и София. 

   Между тях имаше трима докторанти на Софийския и Шуменския университети, старши учители, двама от тях с награда на Синдиката на българските учителите за „Най-добър учител на годината“ , представители на местната власт, както и представител на Синдиката на българските учители.

   Организацията набира участниците си сред носителите на наградата на ежегодния конкурс на Сдружението за защитена дипломна работа на хуманна тема, както и сред колективите на учебните заведения, с които работи  и се среща – хора, общуващи професионално с представители от различни социални нива.

   Сдружение „Постоянно образование“, което е филиал на образователния японски център „Номура“ за ИОЦЖ, основава работата си на източната философия за човека и природата, като издига за приоритет хармонията в  личностното развитие на индивида, взаимозависимите връзки във взаимоотношенията на хората и осъзнаването на човешкото достойнство и общочовешките ценности. ИОЦЖ допринася за развитието на взаимно чувство на уважение и разбиране и чувството за общност, за да се премахне „голямата пречка – невежеството“ /Декларация на Световната конференция за образование за възрастни, Монреал, Канада, 1960 г./ сред широка част от обществото.

   Програмата включваше 4 лекции: „ Причини за възникване на ИОЦЖ и неговото значение“, „Характерестики на социалните промени в съвременното общество“, „Цели на ИОЦЖ“ и „Едновременна взаимна зависимост и последователна зависимост. Мястото на хората в природния свят“ с лектор Мария Цонкова, председател на Сдружението.

   Също така бяха показани документалните филми „Историята на център „Номура“, „Дарът, наречен живот“ и „Мъдростта на природата“.

   Оживените дискусии показаха, че обществото се нуждае от обсъждането на теми извън изобилстващите битовизми на заобикалящия ни материализъм, политико-иконмически анализи и медийни шоу изяви.

   Бяха подсказани интересни и конструктивни идеи, които със сигурност ще бъдат взети под внимание.

   Успешно проведеният семинар 2019 вдъхна сила и кураж на организаторите да продължат гражданския си ангажимент към обществото и в бъдеще. ПРОГРАМА  НА СЕМИНАР 2019 ПО
„ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
4– 6 ОКТОМВРИ 2019 г., СОФИЯ, х-л „ШИПКА”


4 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК

Пристигане и настаняване в х-л „Шипка”, 1606 София, бул. „Тотлебен” 34А; тел, 9221555, 9221550; факс, 9531230,www.hotel-shipka.com5 ОКТОМВРИ, СЪБОТА


9,00  – регистрация в конферентната зала на х-л „Шипка”


9,30 – 11,00 – Откриване на семинара от г-жа Мария Цонкова;; представяне на японския център „Номура“ за ИОЦЖ; представяне на Г.С. „Постоянно образование“; представяне на участниците; ключови моменти на образователната философия и теория „Номура“ за ИОЦЖ /интгегрирано образование през целия живот/ - М. Цонкова 


Лекция „Причини за възникването на ИОЦЖ и неговото значение“, лектор М. Цонкова


11,00 – 11,30 – кафе пауза


11,30 – 13,00 – Документалният филм „История на центъра „Номура“


Лекция „Характеристики на социалните промени в съвременното общество“, лектор М. Цонкова; въпроси и отговори; споделяне на опит и коментари от участниците; модератор Лилия Георгиева.

 

13,00 – 14,00 – Обяд в градината на х-л „Шипка“.


14,00– 15,30 – Лекция „Цели на ИОЦЖ“, лектор  М.Цонкова, въпроси и отговори, модератор Лилия Георгиева.


15,30 – 16,00 – Кафе пауза


16,00 – 17,30 – Документалният филм „Дарът, наречен живот“; въпроси и отговори, споделяне на опит и коментари от участниците, модератор М.Цонкова


Закриване на първия ден.

 19,30 - Вечеря в р-т „Мама мия“, ул. „Шишман“ /зад църквата „Св.Седмочисленици“/

 6 ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ


9,00 – 11,30 

Лекция: „ Едновременна взаимна зависимост и последователна взаимна зависимост. Мястото на хората в природния свят“,М.Цонкова 

Документалният филм „Мъдростта на природата

въпроси и отговори, модератор М.Цонкова


11,30 – 14,30 – Раздаване на Сертификат на участниците, изказвания, закриване с коктейл в дневния бар на х-л „Шипка”


Отпътуване


СПИСЪК  НА УЧАСТНИЦИТЕ  В СЕМИНАР ПО ИОЦЖ 2019 Г.


 1. Стефка Ибришимова, с.Костенец, Народно читалище „ Просвета – 1881“


 1. Олга Христова Кунова , гр.Оряхово, ДГ „Пролет“ 1. Цветелина Йорданова Барбова, гр. Оряхово, ДГ „Пролет“


 1. Валентина Манолова, старши учител, гр. Варна, ДГ „ Ян Бибиян“ 1. Роза Рангелова, главен учител по физика, гр. Стамболийски, СУ „ Отец Паисий“


6 .Милена Маврова, гр.Пловдив ОУ „ Васил Петлешков“


7.  Лало Каменов, София , докторант СУ „ Кл. Охридски“, Исторически факултет, катедра „ Етнология“.


 1.  Ася  Вълчева, гр.София, учител по история 109 ОУ „ Хр. Смирненски“, докторант по направление: Социология, антропология и наука за култура, СУ „Св. Кл. Охридски“


 1. Мария Якимова,гр. София,  113 ДГ „ Преспа“


 1. .Катюша Андреева Арсенова, гр.Пловдив, старши учител по бълг. ез и лит., ОУ „ Пенчо Славейков“
 1. Стефан Димитров Дъвков, гр.Пловдив, старши учител по физ. възпитание и спорт, ОУ „Пенчо Славейков“


 1.  Магдалена Чорбаджийска, гр.София, ДГ 36 „ Пеперуда“


 1.  Пламена Неделчева, гр. Нови пазар, директор на Център за личностно развитие – Общински детски комплекс , докторант по направление Теория и управление на образованието , област: Педагогичски науки към Шуменски у-т „ Епископ Константин Преславски“


 1.  Надежда Бекярова, с Костенец, читалищен секретар, Народно читалище „ Просвета – 1881“


 1.  Фатме Мухаремова, гр.София 113  ДГ „ Преспа“

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА НА Г.С. „ ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ЗАЩИТЕНА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ХУМАННА ТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2013 г. – 2018 г. / 6 години/
15.09.2019

2013 г.

1.Весела Кучева

2. Петя Чолакова

3. Валентин Кехайов

4. Дияна Йорданова

5. Славчо Петрунов- Поощрителна награда

6. Даяна Божкова

7. Деси Бонева

8. Ани кърнева

9. Цветомила Добчева

10. Мария Топалова

11. Сузана Кърпатова – Първа награда

12. Яница Маринова

13. Елза Грънчарова

14. Петя Доровска

2014 г.

15. Борислав димитров

16. Ивайло Пеев

17. Новак Новаков

18. Белла Хараламбова

19. Николина Янчева

20. Роза Ронгелова – поощрителна награда

21. Вили Филипова

22. Веселка Насковска

23. Нина Димитрова

24. Марияна Селиванова

25. Ирина Бжилова

26. Елена Ташева

27. Петя Березова

28. Габриела Георгиева

29. Ваня Александрова – Първа награда

30. Иво Страхилов

 

2015 г.

31. Елена Ангелова

32. Силвия Трънкова

33. Виолина Карамфилова

34. Димитър Богданов – Първа награда

35. Стефка Гугинска

36. Геновева Тодорова

37. Калинка Тодорова – Поощрителна награда

38. Петя Колева

 

2016 г.

39. Виолета Апостолова - Поощрителна награда -

40. Десислава Попова

41. Даниела Павлова

42. Ангелина Пройкова

43. Борислав Димитров

44. Розалина Долрева

45. диана Харитонова

46. Габриела димитрова

47. Екатерина Филипова

48. Емне Ходжова – Първа награда

49. Виктория Баева

 2017 г.

50.Семрана Камберова

51. Пенка Христова

52. Росица Денчева

53. Владимир Караджов

54. Атанаска Желязова

55. Дияна Русева

56. Марин Смилянов

57. Станислава Долапчие

58. Борислав Гюрев

59. Зорница Соколова

60 МиленаВеликова

61. Мария Костова

62. Атанас Михнев

63.Цветелина Чобанова- Първа награда

64. Мариела Бакалова

65. Борис Ковачев

2018 г.

66. Ася Вълчева – Първа награда

67. Теодора Димитрова

68. Димитра Христова

69. Иван Шуманов

70. Елена Кирилова

71. Милена Фотева

ИНТЕРВЮ БАРБОВ 3
24.05.2019

1.     Г-жо Цонкова, бяхте на работно посещение в Токио – за колко време и с каква цел?

От 9 до 13 декември 2018 г. в Университета на ООН в Токио и Йокохама се състоя 12-ият Международен форум по Интегрирано образование през целия живот, който се провежда на всеки четири години от образователния център „Номура“ за интегрирано образование през целия живот. Мотото на форума беше „Оцеляване в космическата ера и образование, което да ни учи как да живеем в хармония с природата и овладяването на науката и технологиите“.

Целта на това събитие е да привлича хора както от Япония, така и от света,    които да бъдат запознавани с образователния метод „Номура“ за възпитаване в общочовешки ценности и, естествено, да го разпространяват и практикуват по родните си места. Участваха 28 представители на 17 държави и 1100 от Япония. Като председател на българския филиал на образователния център „Номура“ бях поканена да участвам като лектор. С мен присъстваха още двама членове от организацията ни в София.

2.    Кой пое разноските по вашето пътуване?

Като български филиал на центъра от 15 години, разноските по пътуването ни, както и по престоя ни там, бяха поети от центъра „Номура“ за интегрирано образование през целия живот.

3.  Очевидно работата Ви е била високо оценена, за да се поемат тези разходи. Мисля, че с това свое пътуване Вие носите престиж не само за Вас и Вашата организация, а и за страната ни. Моля Ви, не проявявайте скромност и кажете това не е ли така? Какво беше Вашето участие?

Японците са народ, който дълбоко уважава личността на всеки индивид, а в нашия случай уважението им нарастваше с времето, тъй като много добре оценяват доброволната дейност, която развиваме в България като гражданска организация, наред със служебните и домакинските задължения, които всяка работеща жена има. Аз съм филолог, преподавател по професия, участието ми в организацията е гражданският ми ангажимент и не претендирам за задълбочена компетентност в различните обществени сфери извън информацията, която получавам от медиите както всички.

Това е 7-ият Международен форум на центъра „Номура“, на който присъствам и вече сме много добре познати в това Международно движение за ИОЦЖ, но в далечната 1994 година, когато за първи участвах и се запознах с хората там, трябваше много да говоря за България, защото повечето от тях не бяха чували за нея. През годините имам две участия с доклади на форумите, а тази година бях поканена и като лектор. Не е възможно да участваш в такива мащабни международни събития и да не се чувстваш като представител на собствената си нация. Винаги съм го знаела, но опитът ми все повече потвърждава, че истинските посланици на държавите са обикновените хората, които пътуват и се срещат с други хора по света. За добро или за лошо. И бих казала, че ние сме добри посланици. Много ми се иска и в собствената ни страна да ни уважават така и да ни приемат като посланици на една висока култура и мъдра житейска философия, каквато е японската.

4.  В мотото на конференцията се съдържа и едно мощно послание към света за възпитаване в общочовешки ценности. Забелязвате ли, че те са в огромен дефицит в момента в целия свят?

Да, така е, за съжаление. След Втората световна война започва едно много бързо деградиране на обикновените човешки ценности за сметка на други с предимно материална, политическа и икономическа насоченост. Точно тогава започва и дейността на центъра „Номура“.

Сега се говори много за ценности и ценностни системи – християнски, демократични, европейски, либерално-демократични, глобално-либерални, сигурно и още ще се появят. Не че някой ги обяснява, те сякаш се знаят от всички. И на фона на тази разнообразна палитра от ценности, всички осъзнават все повече увеличаващата се дехуманизация на обществото като цяло.

      Наскоро ми разказаха за отношението и „грижите“ към онкоболните по

     време на вливанията при химиотерапия. Бях на границата да се разплача. Заболя ме сърцето. Човещината изчезва, е, не напълно, все още. Сякаш хората не са човешки същества, които споделят еднакви природни условия на живот на едно ограничено пространство, наречено Земя. Всичко в това пространство, както и хората, е свързано в една система, която е част от друга, също взаимносвързана и действаща по определени закони система. В наше време, когато всеки може да влезе в интернет и да погледне и Земята и Космоса около нея, вижда това, но доколко го проумява и осъзнава? Основен принцип за отличаване на общочовешките ценности е осъзнаването, че всичко в тази система, която сме нарекли природа и Вселена, е взаимно свързано. Мъдростта повелява да се учим от природната структура, тъй като и ние сме част от нея. Всичко досега в историята на цивилизацията доказва, че когато общностите са се обединявали, са постигали успехи и обратното. А погледнете сега какво е състоянието на обществото като цяло по света – всичко се дели и общностите се разпадат. Тази тенденция се диктува от материални, икономически, политики и демографски подбуди. Но не и от хуманни. Чудим се как да опазим Европейския съюз, който е най-хуманното и прогресивно постижение в Европа. Територия на жестоки войни в продължение на векове, народите там сега са обединени и не съществува опасност да се изтребват помежду си. Образуването на такива съюзи, водени от идеята за благоденствие на все повече хора и които съюзи са в добронамерено сътрудничество помежду си, е огромна стъпка в цивилизационно отношение. Но всичко това се постига от хора, не от някакви имагинерни сили, които решават вместо нас какво да става, а хората като човешки същества са различни и, за съжаление, не познават самите себе си. Общочовешките ценности се определят и от този факт, особено от заложеното и развиващото се откакто свят светува зло в човешката природа. Съвременните хора в по-голямата си част са по-склонни да развиват положителния си потенциал, но за да го направят, те трябва да бъдат целенасочено и постоянно водени по този път – това е и автентичната цел на образованието, преди да бъде видоизменена в условие за материална реализация. За да бъдат в крак с времето си, когато индустриалните технологии в космическия век, в който живеят, светкавично се развиват както никога преди, хората трябва да се отърсят от предразсъдъците и социално–житейското си невежество. А това може да стане само с възпитаване в общочовешките ценности, и то през целия им живот.

      5. Г-жо Цонкова, имате ли целенасочена дейност за работа с младите и подпомагате ли ги както в личностното им развитие, така и в професионалното?

      Опитваме се доколкото имаме възможност. Много е важно повече млади хора да изграждат мироглед, който е в крак с променящата се действителност. Освен педагогическите състави на три детски градини, с които работим от години, провеждаме и ежегоден конкурс за защитена дипломна работа на хумана тема през текущата година – през 2018 г. проведохме конкурса за 6-и път. Наградата е парична и регламентът обхваща разнообразни области на хуманното образование. Наградената дипломантка за 2018 г. беше номинирана от нас в Япония и спечели стипендия „Тецуо Номура”  за 2018 г. за докторантура, която ще направи в България. С наградените и някои от участницити провеждаме и ежегодни семинари. Чрез конкурса се надяваме да достигаме до млади хора, а със семинарите да ги запознаваме с образователния метод Номура за възпитаване в неизменните общочовешки ценности и философията за интегрирано образование през целия живот.

6. Открил съм едно много подходящо място за провеждане на   конференции и семинари плюс отлична хотелска част. Приемате ли покана за организиране на семинар или конференция в нашата красива планина Родопа? Бихме искали да отправим покана чрез Вас и на г-жа Юмико Канеко, за гостуване на някои от тези събития, т.е. да популяризираме нашата красива планина и в Япония?

Това би било прекрасно. Възможно е да се възползваме от поканата Ви за следващия ни семинар. Колкото за японците, не мога да обещая нищо. Те обикновено предприемат дългото пътуване до Европа като го съчетават със сложна програма от посещения на различни места. Но съм сигурна, че красивата Родопа планина би им харесала много.

7.    Бях отправил покана за интервю към г-жа Канеко, която беше приета.  Надявам се на Вашето посредничество за ускоряване на отговора.

На срещата ни в Токио й припомних. Останах с впечатлението, че ще го направи. Такова интервю минава през преводачи и изисква време, а както винаги, в център „Номура“ са много заети, тъй като непрекъснато провеждат образователна дейност, както и постоянните си срещи и семинари, които са многобройни.

 

 

Среща
13.01.2018

На 18.февруари 2019 г. понеделник, се състоя среща с колектива на детска градина „Преспа“ в София.

ГОДИШНА СРЕЩА НА СДРУЖЕНИЕ „ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“
12.01.2018

На 28.12.2018 г. в залата на Музея за история на София се състоя

седмата годишна среща на сдружение „Постоянно образование.“

Присъстваха директори и учители на детски градини и училища,

членове на сдружението и гости.

       Председателката Мария Цонкова запозна аудиторията с дейността

на сдружението през 2018 г., както и с проведения в началото на

декември международен форум по ИОЦЖ в Токио, на който

присъстваха трима души като представители на българския клон на

           центъра „Номура“.

       След това Лилия Георгиева връчи наградата на сдружението от

Конкурса за защитена дипломна работа на хуманна тема през 2018

г. Тази година тя отиде при Ася Вълчева, дипломантка на СУ „Св.

Кл.Охридски“ за работата й „ Модел на педагогическо

взаимодействие: семейство – училище“ /диагностични аспекти/,

Исторически факултет, катедра „ Етнология“.

       Накрая беше показан документалният филм на сдружението

„ Възраждане на изгубената човечност“ , а разговорите по темите

продължиха на чаша вино.

Срещи със студенти 2 и 4 курс по История и Философия
11.01.2018

На 8 и 30 май 2019 г. се проведоха срещи със студенти   2 и 4 курс по история и философия в катедрата по етнопсихология и педагогика.

Проф. Ирина Колева покани Мария Цонкова с лекция да запознае студентите й с източната образователна философия „Номура“ за ИОЦЖ.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ В 12-ия МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - 9.12. 2018 г. – 13.12.2018 г. в ТОКИО
10.01.2018

Бяха направени следните презентации от чуждестранни участници:„Глобалното образование за обществено съзнание в световния дневен ред и неговото провеждане“ от д-р Утак Чънг, Южна Корея, директор на азиатско-тихоокеанския образователен център за международно разбирателство“, „ Глобално предизвикателство“ от д-р Алфредо Мартиц, Панама, бивш посланик в Япония и Република Китай, Тайван и бивш генерален директор по социалната сигурност, „Междузвездни войни и състоянието на душите ни“ от д-р Патриция Мише, доктор по Наука за мира и световното право в Антиохския колеж, САЩ, „ Сътрудничество между света и неговите общества: цел на ИОЦЖ“ от проф. Хю Ганг, Народна Република Китай, председател на Комисията за изучаване на японски език към министерството на образованието на КНР.

Срещи в ОДЗ
09.01.2018

На 02.02.2015 г. в ОДЗ 113 „Преспа” в София Мария Цонкова и Лилия Георгиева проведоха среща по ИОЦЖ с директорката, учителите и възпитателите. Темата е включена в програмата на детското заведение. След лекцията на М. Цонкова се показа филмът „Възраждане на изгубената човечност”. По време на последвалата дискусия се обсъди възможността за среща с родители.

     На 10.03.2015 г. в ОДЗ 36 „Пеперуда” – София, кв. „Надежда”, Мария Цонкова проведе поредната среща по ИОЦЖ с директорката, учители и възпитатели. След лекцията се показа филмът „Мъдростта на природата” и се дискутираха въпроси, свързани с темата. Очаква се да се организира и среща с родители.

 
На 10.12.2014 г. в ОДЗ 18 се състоя среща по инициатива на дирекция „Образование” към Столична община по програма „Образователен форум”, на който беше поканена пр. на сдр. Мария Цонкова да изнесе кратка образователна лекция по Интегрирано образование през целия живот. Беше представен док. филм на сдружението „Възраждане на изгубената човечност”.

 По инициатива на сдр. „Постоянно образование” концертната  зала „България” в София беше коледно украсена от началото на декември до началото на януари 2015 г. Партньори на сдружението за тази инициатива бяха GRAND OPTICS и KITKI.bg.

Покана
07.01.2018


Гражданско сдружение

„Постоянно  образование“

 

Ви кани на

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Ш Н А   С Р Е Щ А

на тема

      „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ — ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИНЦИПИ“

ПРОЖЕКЦИЯ 

на документалния филм

„Възраждане на изгубената човечност“

 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ 

Конкурс за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми,

свързани с гражданско и хуманно образование

 

РАЗГОВОР НА ЧАША КАФЕ

 

 

3 декември 2014 г. (сряда), 15:00 часа

 

                                    „Дом на Европа”, конферентна зала

                        ул. „Г.С. Раковски” 124, София

Среща на тема „Уча, за да живея заедно”
06.01.2018


 

 П О К А Н А

 

  Среща на тема „Уча, за да живея заедно”,

организирана от Сдружение „Постоянно образование” и Фондация за развитие „Читалища” на

16 април  от 15 ч. до 17 ч.

в сградата на Европейския  парламент в София,

ул. „Г.С Раковски” № 124

към

директори, преподаватели и възпитатели в

детски градини, СОУ-та и читалища

 

 

 

 1.  „Въведение към Интегрирано образоване през целия   живот и взаимоотношенията между институционални и неинституциални организации „ – 10-минутно представяне от Мария Цонкова, председател на ГС „Постоянно образование”.

 

 1. Представяне на образователния филм „Мъдростта на природата”, 30 мин., изработен със съдействието на японския център „Номура” за ИОЦЖ, дългогодишен партньор на ЮНЕСКО.

 

 1. Дискусия по темата и по филма от гледна точка на съвременното състояние на духовно  възпитание  в образователните учебни програми в България.

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА
05.01.2018

  Сдружение  „Постоянно образование” УЧРЕДЯВА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засягат някои от следните теми:

-          самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-          интегриране на процеси и индивидуални качества

-          гражданско образование и доброволен труд

-          възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-          основни цели на образованието

-          живот и работа в общност

-          взаимозависимост във взаимоотношенията

-          преоткриване на общочовешките ценности

-          силата на единността  в общностите

-          човек и природа

 

     Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20. 11. 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Посещение на лунапарк
04.01.2018

На 29 септември 2013 г. представители на Сдружение “Постоянно образование” заведоха 15 деца от възпитаниците на сдружението от  неделното училище в софийския квартал “Факултета” на лунапарк. След като се возиха на различни въртележки и на количките на картинга, което им достави особено удоволствие, бяха почерпени с хамбургери и кола в близкия “Макдоналдс”.

1 юни – Международен ден на детето
03.01.2018

 На 1 юни Сдружението заведе 22 деца между 7 и 15 години на образователен  концерт и музикалното шоу „Мечо Пух” в залата на Държавната музикална академия. Децата са от възпитаниците на неделното училище на сдружението в кв. “Факултета” в София. След това членове на сдружението посрещнаха децата в зала „Мати Д” на НДК и ги почерпиха с различни лакомства.

       Така беше отбелязан Денят на детето 1 юни от сдружение “Постоянно образование”. 

Оханами (Празникът на вишните)
02.01.2018


Както всяка година, тази също се отбеляза празникът на вишните “Оханами” – на 13 април 2013 г., събота от 17,30 часа във фоайето на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методи”. Специален гост на събитието беше японският посланик Н.П. г-н Такаши Коидзуми и съпругата му. В програмата участваха певици от фолклорния ансамбъл “Филип Кутев”, които изпълниха кратка програма, включително няколко песни на японски. Три момичета от клуб “Урасенке” представиха чаената церемония, след което всички присъстващи излязоха да се порадват на цъфналите японски вишни пред библиотеката.

Среща
01.01.2018

На 4 април 2013 г. се проведе среща с председателя на Фондация за развитие “Читалища” г-жа Антоанета Гинина. Предстоят разговори за обсъждане на бъдеща съвместна дейност.

Интервю
05.12.2016

1. Г-жо Цонкова, в главата ми нахлуват множество въпроси, чиито отговори биха допринесли за многобройни ползи за обществото, особено в сегашното му състояние: пълна апатия (фрустрация) и безпомощност. Определено смятам, че г-жа Йошико Номура може да му помогне дори от отвъдното, не мислите ли?

 

- Напълно сте прав. Философията „Номура” е начин на мислене, на житейско осмисляне на връзките ни със средата, в която живеем и с хората, с които общуваме. Тя се отнася за всяко човешко същество на земята, без значение дали е в България, или в Япония, както и за всяка епоха, но е изключително актуална днес, когато светът се глобализира. За да може човек да живее по-добре, да е полезен на обществото, той трябва да е наясно относно човешката си същност, със света и с времето, в което живее. Философията „Номура” за интегрирано образование през целия живот дава възможност на хората да научат точно това.


2. Моля, разкажете как стигнахте до нейното учение, до гостуването си в Япония и изобщо онова, което намирате за полезно да се знае у нас, а в частност и в региона ни?

 

- Много често ми задават този въпрос, защото в представите ни Япония е много далечна, и то не само географски. Така се случи, че докато работех в Института за български език към БАН, по време на Конгреса по българистика в София през 1981 г, превеждах на проф. Томяк, който наскоро си отиде от този свят, но тогава беше лектор в Лондонския университет по образование. Кореспонденцията ни продължи и когато след няколко години получих покана от центъра „Номура” за участие в международен форум по ИОЦЖ, организиран от тях в Париж, разбрах, че той, като сътрудник на този център, ме е препоръчал. Това стана през 1994 г. и оттогава съм непрекъснато във връзка с тях. Сред тях са и едни от най-ценните приятели, които съм имала. Самата г-жа Номура почина през 2003 г. на 81 години. Бях поканена да говоря на погребението й. Споменът от онзи момент е много силен. Тя беше високо ценен член на японското общество и беше изпратена подобаващо.

През 1994 г. за първи път се запознах с образователната философия

ИОЦЖ, но трябваше да мине доста време, докато я осъзная. Преминала съм няколко международни семинара в Токио и пак там един интензивен курс. С годините принципите на ИОЦЖ станаха начин на живот за мен. Със сигурност мога да кажа, че няма никакво значение къде се намираш, ако възприемаш живота и трудностите в него като предизвикателство за собственото си израстване, като шанс да опознаеш собствената си човешка природа и да се промениш, ако се налага. Когато ти е ясно как действат природните закони при взаимоотношенията и можеш да предвидиш последствията от всяко действие, избягваш стреса и най-малкото, което постигаш, е собствената ти увереност и спокойствие. Ставаш по-мъдър житейски. Порастваш. А ако говорим като цяло за нас, българите, не можем да се похвалим с особена житейска мъдрост.

 

3. Организирате конкурси, свързани с предмета на дейност на сдружението. Разбрах, че имало много успешно участие и на родопчанка?

 

- ИОЦЖ е вид хуманно образование. Класира се в дял образование за

възрастни. Ценностите, които то развива, са в духовната сфера.В изключително материално ориентираното ни битие хора, които не са толкова привързани към материалните придобивки, са изключения. Затова чрез конкурса, който учредихме за защитена дипломна работа на хуманна тема, искаме да стигнем до млади хора, които се вълнуват от процесите на човешкото развитие. Те могат много по-лесно да бъдат мотивирани за хуманното си и духовно развитие. Човек не се ражда гражданин, отговорен за себе си  и за обществото, в което живее, но той може да се научи да бъде такъв. Затова искаме да ги запознаем с ИОЦЖ. Биха могли да бъдат много полезни и на себе си, и на другите.

Да, миналата година имахме и участничка от Смолян, Стефка Гугинска, дипломант на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, млад човек от категорията, за която току-що споменах. Надявам се, че ще се задълбочи малко в тази философия. Опитваме се да разпространяваме конкурса из цяла България

4. Ако подходим самокритично към себе си като народ и сбор от индивиди, би трябвало да си дадем отговор на въпроса: защо японците са толкова напред в своето развитие, а ние се влачим по дъното? Какво е мнението Ви по този болезнен въпрос?

 

- Разликата наистина е огромна, но тя е огромна и между всички индивиди на земята, без значение откъде са. От гледна точка на дадена нация обаче, нещата могат да се обобщят, като се вземат предвид няколко важни фактора, и то на базата на причинно – следствения закон, закона за времето и пространството и тогава нещата стават обясними. Мъдрата култура на Далечния изток, местоположението и историята на Япония изграждат духа на нацията. Те са развити, но не мислете, че нямат проблеми. Ние ги сравняваме с нас от гледната точка на нашата камбанария, но същите фактори, които са изградили техния дух, са изградили и нашия, защото те са универсални фактори и са валидни за всички човешки същества. Вземете източноевропейската ни балканска култура, местоположението ни и историята ни и ги преосмислете през призмата на природните закони за причинността, времето и пространството, и ще видите колко интересно ще ви стане. Затова аз не бих казала, че се влачим по дъното, защото не бива повърхностно да  се сравняваме с други нации. Напротив, за нашата даденост, дори сме постигнали много.Промяната, която настъпи в конституцията ни и международното ни ситуиране са факт, но за да проработи той осезателно за всички в България, зависи от всички нас, от начина по който възприемаме живота си и хората около нас. И в тази връзка ИОЦЖ е много полезна образователна - в най-общия смисъл на думата - философия, защото помага на индивида да погледне обективно на нещата и да ги реши по възможно най-добрия начин не само за себе си, но и за  тези около него, защото съществува друг природен закон, че всичко в природата, живата и неживата, от която и човекът е неизменна част, е свързано.

Ако искаме, бихме могли на чисто личностна основа, за собственото ни развитие, да вземем някои хубави неща от японците, например тяхната дисциплина, самоуважение и уважение към другия, достойнството им. Черти, които се притежават и от много българи. Но също така и черти, които в по-голям мащаб се формират от вече споменатите фактори. Защото по силата на друг природен закон за връзките и взаимоотношенията, когато човек промени себе си, той неизменно променя и другите около себе си, защото създава мрежа от връзки, които влияят.


5. Поканена сте да посетите "Храма на Познанието в Царството на Невежеството", нескромно казано от един родопчанин. Ще се отзовете ли на тази покана?

 

- Разбира се, с удоволствие. Наименованието на този  храм е в голямо съзвучие с целите на ИОЦЖ.


6. Той Ви е препоръчал и една книга със сериозно отношение към дейността на сдружението. Успяхте ли да се запознаете със съдържанието й?

 

- Да, „Затъпяване. Скритата цел на държавното образование” от американския  писател Джон Гатоу. Звучи много актуално, чувала съм за нея, но не съм я прочела още.Както и много други книги, за съжаление, но денонощието е само от 24 часа. Ако приемем, че наистина съществува такава цел, това означава, че хората, които ръководят живота ни, са много добре запознати с природните закони и много добре ги прилагат за собствените си цели. Природният закон не е нито добър, нито лош, а просто съществуваща реалност. От хората зависи в каква посока ще го използват. Затова ИОЦЖ дава възможност на обикновените хора да си отворят малко очите, да станат по-просветени и по-мъдри по отношение на житейските ситуации. Няма идеални хора, във всеки човек има скрито както добро, така и лошо. Има една индианска приказка, че в човека живеят два вълка, добрият и лошият, и че ще победи този, който храниш по-добре. Една от основните цели на ИОЦЖ, както и на нашата организация, е да даваме възможност на добрия потенциал в човека да се развива, и то още от най-ранна възраст. А като преподавател с многогодишен опит мога със сигурност да кажа, че колкото повече информация се трупа в учебния материал, толкова по-малко се научава и има голям риск да не се усвоят основни неща. Както някой беше казал, ако не се лъжа Айнщайн, доброто образование е това, което остава, след като забравиш всичко, а според прочутия френски ренесансов педагог и философ Рабле детето не е делва, която да напълниш, а факел, който да запалиш.

   

7. При условие, че демокрацията функционира в много страни, които дължат благоденствието си на нея, защо у нас тя се отрича от много хола?

 

- Учудвам се, че много хора очакваха бърза промяна на положението в България  и дори се заявява от някои, че преходът е приключил. Ако се погледне чисто формално, може би са прави, защото имаме нова Конституция, демократична държава сме,  членове сме на ЕС и на НАТО, а това са големи промени. Но следствията от тях се прилагат и управляват от хора. Как един човек, прекарал целия си живот, приемайки средата  и хората около себе си по един начин, изведнъж ще започне да гледа на нещата по друг начин, и то в повечето случаи, съвсем неугоден за него? При това без никаква образователна намеса – кой знаеше преди какво е демокрация, какво е свободен пазар, натрупване на капитала? И сега много малко хора имат политическа култура, за да разбират процесите. Друг е въпросът, че могат да я получат, но само ако са мотивирани и проявят интерес. А мотивацията може за се породи от желанието им за личностното им развитие, самоопознаването и познаването на индивидуалните възможности. Затова се казва, че ученето през целия живот е образованието на 21 век. Обаче зависи единствено от самата личност. По тази причина смятаме, че ИОЦЖ, което има размерите на движение в Япония с десетки хиляди членове, е много подходящо за повдигането на гражданската култура на българското общество.

 

8. Г-жо  Цонкова, има една  поговорка, която гласи: колкото повече опознавам хората, толкова повече обиквам животните. Не я одобрявам и я намирам обидна за животните, за което им се извинявам. При мен нещата стоят по друг начин и на пръв поглед е твърде лично, но не е така. Колкото повече опознавам политиците, толкова повече обиквам и уважавам интелектуалците, имам предвид честните.

Моля ви, коментирайте.

 

- Оценявам чувството Ви за хумор. Всъщност, много добри неща могат да се научат от животните. Колкото за политиците и интелектуалците – едното е по-скоро професия, а другото е тип мисловна система. Имали сме интелектуалци, които за известно време са били и политици. Но без определена даденост от политик не можеш да станеш интелектуалец. Що се отнася до честността, един честен политик ще е много добре дошъл.

Според мен истинският  интелектуалец трябва с живота си, с ценностите, които изповядва, с житейската си философия да буди възхищение, да вдъхновява, да е пример за подражание особено за младите. Мисля, че малко бъркаме в представите си за интелектуалец. Обикновено за такива смятаме хората на изкуството, както и когато говорим за култура, имаме предвид театър, концерт, изкуство, литература. А културата е степен на житейска образованост, която обикновено се придобива в семейната среда и  се проявява във всички сфери на живота. Един интелектуалец, в смисъла, който описах, не може да не е културен, докато за един политик това не е задължително. И оттук според мен идва лошото ни отношение към политиците като цяло. И така не е само у нас. Наскоро в един английски учебник имаше пример за глаголи, които са типични са определени съществителни и за съществителното „политик” беше дадено „лъжа, мамя”. Така или иначе като човешки същества и двата типа имат своите фактори – среда, възпитание, лични качества, които са ги изградили каквито са.

 

9. Наскоро имахте работно посещение в Смолян и нашите прекрасни Родопи.Забелязахте ли нещо много тревожно – раковите образувания в планината?

 

- Имате предвид онези петна сред горите, които всъщност са празни пространства, получили се от изсичане? Не знам каква е причината, дали е незаконна сеч, или превантивни мерки от страна на горските служби

Или под ракови образувания имате предвид корояда.  Много е важно обаче да забелязваме промените в природата около нас, да си задаваме въпроси и като граждани да търсим начини да въздействаме на негативните явления, свързани с човешка дейност. Наш дълг е като просветени  хора, които осъзнават неразривната връзка на природата  с човека, преди всичко да възпитаваме децата си в чувствителност към нея и да се научат да се възприемат като част от нея. Спомням си вълнуващия разказ на дъщеря ви за калинката, която описахте наскоро в този вестник, и съм съгласна, че има хора с природна даденост да гледат на нещата по правилния начин. Но също така трябва да знаем и твърдо да вярваме, че когато на хората се помогне да осъзнаят мястото си в природния свят, те се мотивират и могат да променят много неща в живота си. Това е и основната ни цел като гражданска организация, ето защо изказвам дълбоката си благодарност, че чрез вестник „Отзвук”, имаме възможността да достигнем до разума на повече хора в този прекрасен кът на България.

Тъй като сме в навечерието на коледните и новогодишните празници, бих искала да поздравя както Вас така и читателите с Рождество Христово и Новата 2017  Година с пожеланието да потърсим чудото на Коледа вътре в нас и да му се радваме за много години здрави и щастливи в мирна България и в един по-мъдър свят.