КОНКУРС 2021 НА СДРУЖЕНИЕ "ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ"
Публикувано на: 01.11.2021

Сдружение  „Постоянно образование” за девета поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска, магистърска и докторска степен,  защитена през 2021 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание

  • интегриране на процеси и индивидуални качества

  • гражданско образование и доброволен труд

  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир

  • основни цели на образованието

  • живот и работа в общност

  • взаимозависимост във взаимоотношенията

  • преоткриване на общочовешките ценности

  • силата на единността  в общностите

  • човек и природа

Кандидатите да представят копия или резюмета на  работата си до 15.12.2021 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com .

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в офиса на сдружението в София или на допълнително обявено място в зависимост от пандемичните мерки  на 18 декември 2021г., събота от 17 ч. 

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.

www.graspo.org