GRASPO

Гражданско Сдружение Постоянно Образование

Начало

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е българска неправителствена организация, създадена през 2010 г. Вписана е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Сдружението е образователна организация, чиято дейност е насочена към повишаване на личностното развитие и подобряване на благосъстоянието на хората от всички обществени групи чрез усвояване и прилагане на образователните принципи „Номура” за интегрирано образование през целия живот, които са извлечени от природните закони на базата на източното схващане, че човекът е част от природата и е подвластен на природните закони.

Работим в тясно сътрудничество с японския център „Номура” за интегрирано образование през целия живот, който е мощна неправителствена организация, оторизирана от Министерството на образованието, спорта, науката и технологията на Япония като техен съветник.

Интегрирано образование през целия живот /ИОЦЖ/ е съвременна образователна теория, построена върху източното схващане за природата и човека. Авторката й, японката Йошико Номура /1922-2003/, започва да я разработва, развива, да я прилага на практика и разпространява през втората половина на 20-и в. По-късно, позовавайки се на опита, натрупан през годините, я описва в книга, която излиза под формата на учебник в два тома, през 1996 и 2001 г. Преведена е на английски и на арабски, а през 2010 г. и на български език.

ИОЦЖ е основната философия, която мотивира работата на Центъра за ИОЦЖ „Номура” в Токио, основан като фондация през 1962 г. През 70-те години той е оторизиран от Министерството на образованието, науката, спорта, културата и технологията на Япония и оттогава е един от най-сериозните му съветници.

Прилагането на ИОЦЖ се осъществява главно в неформална среда чрез лекции, организиране и провеждане на курсове по гражданско образование, семинари и други подобни форми на разпространение. Национални конференции се провеждат всяка година, а всеки месец има семинари на лидерите и на представители на клоновете в Токио. През последните години обаче интересът към него нараства и то много често прониква и в институционални заведения чрез посредничеството на граждански и неправителствени организации като лекции или неформални срещи.

През годините работата на фондацията се разраства както на национално, така и на международно ниво – непрекъснато поддържа контакти и партньорство с организации и институции в повече от 80 държави, между които университети, институти и организации като ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие /OECD –Organization for Economic Co-Operation and Development/, която е една от най-мощните европейски, а по-късно и световни /ратифицирана от Кенеди през 1961 г./ политико-икономически организации с 34 държави членки.

Центърът има и 4 клона по света – в Германия, Палестина, Индия и България в лицето на гражданско сдружение „Постоянно образование”.

От 1982 г. фондацията провежда международни форуми за ИОЦЖ на всеки четири години в Париж под егидата и в Главната квартира на ЮНЕСКО.

Силното привличане на философията на много хора се дължи на изключително актуалното й звучене в глобализиращия се с главоломна бързина свят. Тя изпраща ясни, прости и логични послания към всеки човек, без значение от коя част на света е и какво е социалното му положение и това я свързва все повече с реалния живот. Тя не само възпитава, но и убеждава в общочовешките ценности, което я прави дълбоко хуманистична, насочваща към фундаментални промени, както и към една обща, с ренесансов характер реформа в масовото образование.

Основната й цел е чрез образование хората да стават по-отговорни за делата си както в собствения си живот, така и в обществения, да развиват социалното си чувство и чувството за мир и толерантност и това да ги води към по-щастлив и достоен живот на една планета, незастрашавана от самоунищожение.