Лекция
Публикувано на: 28.02.2021

На 28 февруари се състоя онлайн среща – лекция  на Мария Цонкова и Ася Вълчева от сдр. „Постоянно образование“ с проф. Ирина Колева и  студенти от историческия факултет на СУ „Кл. Охридски,“ участващи в програма за следдипломна квалификация  за преподаватели по история. 

Темата беше „Приобщаващо образование“, чиято структура и философия се вписва много успешно в образователната философия ИОЦЖ „Номура“.

Ася Вълчева направи презентация на ИОЦЖ, а Мария Цонкова запозна по-подробно студентите с принципите на ИОЦЖ, връзката им с общообразователните и общочовешките ценности и целите на източната философия „Номура“. След това  беше показан документалният филм на сдружението „ Възраждане на изгубената човечност“.

Лекцията продължи час и половина и присъстваха онлайн 17 души.