ГОДИШНА СРЕЩА НА СДРУЖЕНИЕ „ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“
Публикувано на: 12.01.2018

На 28.12.2018 г. в залата на Музея за история на София се състоя

седмата годишна среща на сдружение „Постоянно образование.“

Присъстваха директори и учители на детски градини и училища,

членове на сдружението и гости.

       Председателката Мария Цонкова запозна аудиторията с дейността

на сдружението през 2018 г., както и с проведения в началото на

декември международен форум по ИОЦЖ в Токио, на който

присъстваха трима души като представители на българския клон на

           центъра „Номура“.

       След това Лилия Георгиева връчи наградата на сдружението от

Конкурса за защитена дипломна работа на хуманна тема през 2018

г. Тази година тя отиде при Ася Вълчева, дипломантка на СУ „Св.

Кл.Охридски“ за работата й „ Модел на педагогическо

взаимодействие: семейство – училище“ /диагностични аспекти/,

Исторически факултет, катедра „ Етнология“.

       Накрая беше показан документалният филм на сдружението

„ Възраждане на изгубената човечност“ , а разговорите по темите

продължиха на чаша вино.