Покана за "ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – РАЗБИРАТЕЛСТВО ВЪВ ВЗАИМОЗАВИСИМИЯ НИ СВЯТ"
Публикувано на: 05.12.2023

Гражданско сдружение

„Постоянно  образование“

Ви кани на

Г О Д И Ш Н А   С Р Е Щ А

на тема 

„ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ — РАЗБИРАТЕЛСТВО ВЪВ ВЗАИМОЗАВИСИМИЯ НИ СВЯТ“

 

< РАЗГОВОР ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГС „ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ”<

< ПРОЖЕКЦИЯ <

на документален филм

 

< ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ <

Конкурс за защитена през 2023 г. дипломна работа върху теми,

свързани с гражданското и хуманното образование

 

16 декември 2023 г. ( сряда), 17,00 часа

 

„Зала „Б”  на Българската търговско-промишлена палата, София,

ул. „Искър” № 6

                                                                                                                                 www.GRASPO.org