КОНКУРС 2020 на сдр. "ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ"
Публикувано на: 04.11.2020

Сдружение  „Постоянно образование” за осма поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2020 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание

  • интегриране на процеси и индивидуални качества

  • гражданско образование и доброволен труд

  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир

  • основни цели на образованието

  • живот и работа в общност

  • взаимозависимост във взаимоотношенията

  • преоткриване на общочовешките ценности

  • силата на единността  в общностите

  • човек и природаКандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 15. 12. 2020 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в х-л „ Шипка“,  София на 19 декември 2020г., събота от 17 ч. 


Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио. www.graspo.org