Проект "Приказка за Природата", февруари - юни 2022г.
Публикувано на: 26.08.2022

Сдружение „Постоянно образование“ осъществи новия си детски проект „Приказка за природата – аз съм Майката Природа “ от февруари до юни 2022 с три детски градини в София – ОДЗ 77 – „ Магнолия“, 113 „Преспа“ и 36 „Пеперуда“ . С помощта на актрисата Латина Беровска, която с ефектен костюм се превъплати в образа на Майката Природа, децата по групи общуваха с нея с голям интерес и въодушевление. Темите, които тя въвежда чрез кратки приказки и игри не се ограничават само със света на животните и растенията, а главно се фокусират върху взаимоотношенията между хората като част от едно цяло, Природата.

Общочовешките ценности като живота и здравето, хармонията, обичта,  взаимната помощ,  разбирането на другите и уважението се възпитават от най-ранна възраст и децата много лесно възприемат абстрактните послания. Сигурни сме, че резултатите, които може би ние няма да видим, ще изградят  бъдещия им живот на достойни човешки същества.

Проектът ще продължи от есента, за да се затвърждават качествата на положителня потенциал на децата.

В същото време вече за пореден път се осъществи и музикалният проект на сдружението „Класическа музика“.  Композиторът Димитър Николов запознава децата от детски градини „Преспа“ и „ Магнолия“ с имената на велики световни композитори, произведения и музикални инструменти. Свири им на пиано или им пуска записи на  прочути фрагменти от музикалната класика. Запознаването на децата със звученето на класическата музика изгражда вкус към естетика, емпатия и цивилизован начин на общуване.