Семинар 2022, 4-6-ноември, х-л " Шипка", София
Публикувано на: 21.11.2022


„ИОЦЖ като контрапункт на съвременната материалистична цивилизация“

Сдружение “Постоянно образование” проведе за 6-и пореден път семинар по ИОЦЖ от 4 – 6 ноември в хотел „Шипка“, София. В него взеха участие седем души - преподаватели в детски градини и училища, както и представители на ръководствата на читалища, а също и за първи път военнослужещ, ефрейтор Петя Дикова от Пловдив,  носителка на наградата  на Конкурса за хуманност за 2021 г., който сдружението провежда всяка година. Участниците бяха от Варна, Велико Търново, Костенец, Карлово, Пловдив.
       Същността на образователната теория „Номура“ за ИОЦЖ дава възможност за обсъждане и дискутиране на теми, засягащи всички области на обществения живот и всички възрасти. Тази година беше обърнато внимание главно върху възпитателната страна на образователните процеси, които водят към осъзнаване на общочовешките ценности и връзката на човека с природата. Беше представен и обсъден новият проект на сдружението 
       „Майката природа ни говори“ - осъществява се с помощта на актрисата Латина Беровска  и по него се работи от началото на годината в 3 детски градини в София – 36-а, 77-а и 113-а. Отново се наблегна на огромната роля на ранното хуманно образование  за формирането на личността. В проекта на децата по подходящ начин се обяснява, че природата включва не само планините, реките, моретата и океаните, растенията и животните, а и всички хора на земята. Природата учи на хуманност, емпатия, самодисциплина и дисциплина, достойнство и уважение. Участниците бяха посъветвани да говорят по тези теми с децата, а и не само с тях и да не разчитат единствено на кампанийни събития.
       Както всяка година бяха показани два от четирите документални филма на сдружението, а лектори бяха Мария Цонкова и Ася Вълчева.
       Тази година всички участници в Семинар 2022, с изключение на един, присъстваха за втори или трети път. Това даде възможност за по-задълбочени дискусии и споделяне на професионални мнения и опит във връзка с възпитателния процес в детските градини и училищата, който -  всички бяха единодушни - е силно подценен и неглижиран, докато учебният материал, представен особено на най-ранна възраст, е неподходящ и обхваща почти цялото време на учебно-възпитателния процес.
       Семинар 2022 по ИОЦЖ завърши изключително успешно с нови идеи и предложения и отново даде възможност на участниците да преценяват реалността от гледната точка на образователната философия „Номура“.