СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА НА Г.С. „ ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА ЗАЩИТЕНА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ХУМАННА ТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2013 г. – 2018 г. / 6 години/
Публикувано на: 15.09.2019

2013 г.

1.Весела Кучева

2. Петя Чолакова

3. Валентин Кехайов

4. Дияна Йорданова

5. Славчо Петрунов- Поощрителна награда

6. Даяна Божкова

7. Деси Бонева

8. Ани кърнева

9. Цветомила Добчева

10. Мария Топалова

11. Сузана Кърпатова – Първа награда

12. Яница Маринова

13. Елза Грънчарова

14. Петя Доровска

2014 г.

15. Борислав димитров

16. Ивайло Пеев

17. Новак Новаков

18. Белла Хараламбова

19. Николина Янчева

20. Роза Ронгелова – поощрителна награда

21. Вили Филипова

22. Веселка Насковска

23. Нина Димитрова

24. Марияна Селиванова

25. Ирина Бжилова

26. Елена Ташева

27. Петя Березова

28. Габриела Георгиева

29. Ваня Александрова – Първа награда

30. Иво Страхилов

 

2015 г.

31. Елена Ангелова

32. Силвия Трънкова

33. Виолина Карамфилова

34. Димитър Богданов – Първа награда

35. Стефка Гугинска

36. Геновева Тодорова

37. Калинка Тодорова – Поощрителна награда

38. Петя Колева

 

2016 г.

39. Виолета Апостолова - Поощрителна награда -

40. Десислава Попова

41. Даниела Павлова

42. Ангелина Пройкова

43. Борислав Димитров

44. Розалина Долрева

45. диана Харитонова

46. Габриела димитрова

47. Екатерина Филипова

48. Емне Ходжова – Първа награда

49. Виктория Баева

 2017 г.

50.Семрана Камберова

51. Пенка Христова

52. Росица Денчева

53. Владимир Караджов

54. Атанаска Желязова

55. Дияна Русева

56. Марин Смилянов

57. Станислава Долапчие

58. Борислав Гюрев

59. Зорница Соколова

60 МиленаВеликова

61. Мария Костова

62. Атанас Михнев

63.Цветелина Чобанова- Първа награда

64. Мариела Бакалова

65. Борис Ковачев

2018 г.

66. Ася Вълчева – Първа награда

67. Теодора Димитрова

68. Димитра Христова

69. Иван Шуманов

70. Елена Кирилова

71. Милена Фотева