Среща
Публикувано на: 01.01.2018

На 4 април 2013 г. се проведе среща с председателя на Фондация за развитие “Читалища” г-жа Антоанета Гинина. Предстоят разговори за обсъждане на бъдеща съвместна дейност.