Годишна среща 2022 и връчване на наградите от Конкурс 2022
Публикувано на: 29.12.2022

На 18.12 2022 г. в зала Б на Българска търговско-промишлена палата сдр. „Постоянно образование“ за 10 път връчи наградите от Конкурс 2022 на сдружението за защитена през текущата година Дипломна работа на хуманна тема свързана с училищното възпитание,  образоваността на обществото и връзката му с природата.   Бяха присъдени две награди -една Първа и една Поощрителна.

Първа награда – НИНА АНГЕЛОВА , защитена Дипломна работа в СУ „ Кл. Охридски“, философски факултет, магистърска програма „ Философия за средните училища“, магистърска ТЕЗА: „ Превенция на отпадането от училище в рамката на Наредбата за приобщаващо образование. Анализ на случай.“, за придобиване на ОКС „ магистър“.

Понастоящем работи като учител в гр. Козлудуй, СУ „ Св.св.Кирил и Методи“ , учител по философия и гражданско образование.

Поощрителна  награда – Старши сержант ТОДОР  ХАЛАЧЕВ, защитена Дипломна  работа във Военна Академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „ командно – щабен“, катедра „ мениджмънт на извънредните ситуации“.

ТЕЗА: „ Изменение на климата и клематични аномалии“ за придобиване на образователно- квалификационна степен „ магистър“.

Понастоящем работи като оркестрант с кларинет и саксофон в Представителен духов оркестър на военно – въздушните сили на българия гр. Пловдив.