Срещи - лекции в Историческия факултет на СУ
Публикувано на: 20.05.2020

На 20 май и 3 юни 2020 г., по покана на катедра „Етнология” към Историческия факултет на СУ, се проведоха срещи – лекции на председателката на Сдружение „Постоянно образование“ Мария Цонкова със студенти по психология, етнология, история и педагогика.

Общо 30 студенти бяха запознати с образователната философия „Номура“ за интегрирано образование през целия живот, която е представител на хуманното образование и образованието за възрастни. Сътрудничеството е част от програма на Гражданско образование, целяща запознаване на студентите с идеи и дейност на неправителствени организации.