Среща
Публикувано на: 13.01.2018

На 18.февруари 2019 г. понеделник, се състоя среща с колектива на детска градина „Преспа“ в София.