СЕМИНАР 2023 ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Публикувано на: 13.11.2023

Поредният Семинар по ИОЦЖ на Гражданско сдружение „Постоянно образование“ тази година се състоя на 11 и 12 ноември в х-л „Шипка“ в София. Темата на семинара беше ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗПИТАНИЕ – РЕФОРМИ. Участваха 11 души от София, Пловдив, Бяла Слатина и Левски.
       Участниците в семинарите на организацията са главно носители на Годишната награда на Конкурса на сдружението за Дипломна работа на хуманна тема, защитена през текущата година, както и възпитатели и преподаватели в детски градини, училища и интересуващи се от образователно – възпитателния процес в съвременното ни общество.
       Като НПО Сдружението избира темата според собствените си наблюдения и преценки, главно свързани с трудностите в съответния  сектор. По този начин се осъществява връзката институционална – неинституционална дейност, която е основополагаща в демократичните общества. Връзката е и двупосочна – гражданският сектор черпи информация направо от извора чрез участниците, а те, от своя страна, се запознават с новости от световен мащаб. Гражданско сдружение „Постоянно образование“ работи в много тясно сътрудничество с японския образователен център „Номура“ за интегрирано образование през целия живот и осъществява на практика връзката изток–запад и дава възможност на далекоизточната мъдрост да се интегрира със западната прагматичност и така участва в започналия вече процес на глобална реформа в образователния сектор, която трябва да доведе до намаляване на невежеството във взаимоотношенията сред хората.
       Участниците гледаха документалните филми на сдружението  „Мъдростта на природата“, „ Възраждане на изгубената човечност“, „Дарът, наречен живот“ и филм за историята на японския център „Номура“.