„Спасете чрез изкуство“ (Save with Art)
Публикувано на: 03.10.2020

На 3 октомври т.г. приключи приемането на художествени плакати за конкурса „Спасете чрез изкуство“ (Save with Art). Конкурсът се организира от японската Асоциация за подпомагане и подкрепа (AAR Japan). Като неправителствена организация, тя се стреми да оказва неотложна  помощ и подкрепа на пострадалите от природни бедствия, хуманитарни кризи  и военни конфликти, както и  да осигурява образование и  грижа за настанените в бежански лагери. 

В унисон с целите на организацията, идеята на конкурса е, чрез изкуството на плаката, да се информират хората в бежанските лагери  за реалното съществуване на COVID 19 и да се илюстрират начините за предпазване от вируса. Благодарни сме на Номура център, Токио за това, че ни направи съпричастни с тази прекрасна идея, като ни свърза с организаторите на конкурса. Като резултат България има свои представители в това начинание. Съмишленици на ГС „Постоянно образование“ представиха свои работи, независимо от краткия срок, който имаха.

Да им пожелаем успех!