АНОНС ЗА КОНКУРС 2023
Публикувано на: 29.10.2023

Сдружение  „Постоянно образование”   ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска или магистърска степен,  защитена през 2023 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

  • самопознание, самообразоване и самовъзпитание
  • интегриране на процеси и индивидуални качества
  • гражданско образование и доброволен труд
  • възпитание в толерантност, неагресивност и мир
  • основни цели на образованието
  • живот и работа в общност
  • взаимозависимост във взаимоотношенията
  • преоткриване на общочовешките ценности
  • силата на единността  в общностите
  • човек и природа

Кандидатите да представят копия или резюмета на  работата си до 11.12.2023 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: [email protected] .

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в Зала Б на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ 9  на 16 декември 2023г., неделя от 17 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.