Покана
Публикувано на: 07.01.2018


Гражданско сдружение

„Постоянно  образование“

 

Ви кани на

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Ш Н А   С Р Е Щ А

на тема

      „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ — ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИНЦИПИ“

ПРОЖЕКЦИЯ 

на документалния филм

„Възраждане на изгубената човечност“

 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ 

Конкурс за защитена през 2014 г. дипломна работа върху теми,

свързани с гражданско и хуманно образование

 

РАЗГОВОР НА ЧАША КАФЕ

 

 

3 декември 2014 г. (сряда), 15:00 часа

 

                                    „Дом на Европа”, конферентна зала

                        ул. „Г.С. Раковски” 124, София