Конкурс за дипломна работа
Публикувано на: 07.11.2022

Сдружение  „Постоянно образование” за десета поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА – защита на бакалавърска или магистърска степен,  защитена през 2022 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:
-самопознание, самообразоване и самовъзпитание
-интегриране на процеси и индивидуални качества
-гражданско образование и доброволен труд
-възпитание в толерантност, неагресивност и мир
-основни цели на образованието
-живот и работа в общност
-взаимозависимост във взаимоотношенията
-преоткриване на общочовешките ценности
-силата на единността  в общностите
-човек и природа


Кандидатите да представят копия или резюмета на  работата си до 15.12.2022 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,
Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com .
Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в Зала Б на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ 9  на 18 декември 2022г., неделя от 17 ч. 

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.
www.graspo.org .