Срещи в ОДЗ
Публикувано на: 09.01.2018

На 02.02.2015 г. в ОДЗ 113 „Преспа” в София Мария Цонкова и Лилия Георгиева проведоха среща по ИОЦЖ с директорката, учителите и възпитателите. Темата е включена в програмата на детското заведение. След лекцията на М. Цонкова се показа филмът „Възраждане на изгубената човечност”. По време на последвалата дискусия се обсъди възможността за среща с родители.

     На 10.03.2015 г. в ОДЗ 36 „Пеперуда” – София, кв. „Надежда”, Мария Цонкова проведе поредната среща по ИОЦЖ с директорката, учители и възпитатели. След лекцията се показа филмът „Мъдростта на природата” и се дискутираха въпроси, свързани с темата. Очаква се да се организира и среща с родители.

 
На 10.12.2014 г. в ОДЗ 18 се състоя среща по инициатива на дирекция „Образование” към Столична община по програма „Образователен форум”, на който беше поканена пр. на сдр. Мария Цонкова да изнесе кратка образователна лекция по Интегрирано образование през целия живот. Беше представен док. филм на сдружението „Възраждане на изгубената човечност”.

 По инициатива на сдр. „Постоянно образование” концертната  зала „България” в София беше коледно украсена от началото на декември до началото на януари 2015 г. Партньори на сдружението за тази инициатива бяха GRAND OPTICS и KITKI.bg.