СЕМИНАР 2019
Публикувано на: 04.10.2019

СЕМИНАР 2019


СЕМИНАР 2019 ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ В ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ


   Гражданското сдружение „Постоянно образование“ проведе за трети пореден път годишния си семинар по ИОЦЖ. Той се състоя в х-л „Шипка“ в София от 4 до 6 октомври 2019 г.

   Тази година участваха 15 души, представители на университети, училища, детски градини, читалища и ОДК-та от Варна, Оряхово, Пловдив, Костенец, Стамболийски, Нови пазар и София. 

   Между тях имаше трима докторанти на Софийския и Шуменския университети, старши учители, двама от тях с награда на Синдиката на българските учителите за „Най-добър учител на годината“ , представители на местната власт, както и представител на Синдиката на българските учители.

   Организацията набира участниците си сред носителите на наградата на ежегодния конкурс на Сдружението за защитена дипломна работа на хуманна тема, както и сред колективите на учебните заведения, с които работи  и се среща – хора, общуващи професионално с представители от различни социални нива.

   Сдружение „Постоянно образование“, което е филиал на образователния японски център „Номура“ за ИОЦЖ, основава работата си на източната философия за човека и природата, като издига за приоритет хармонията в  личностното развитие на индивида, взаимозависимите връзки във взаимоотношенията на хората и осъзнаването на човешкото достойнство и общочовешките ценности. ИОЦЖ допринася за развитието на взаимно чувство на уважение и разбиране и чувството за общност, за да се премахне „голямата пречка – невежеството“ /Декларация на Световната конференция за образование за възрастни, Монреал, Канада, 1960 г./ сред широка част от обществото.

   Програмата включваше 4 лекции: „ Причини за възникване на ИОЦЖ и неговото значение“, „Характерестики на социалните промени в съвременното общество“, „Цели на ИОЦЖ“ и „Едновременна взаимна зависимост и последователна зависимост. Мястото на хората в природния свят“ с лектор Мария Цонкова, председател на Сдружението.

   Също така бяха показани документалните филми „Историята на център „Номура“, „Дарът, наречен живот“ и „Мъдростта на природата“.

   Оживените дискусии показаха, че обществото се нуждае от обсъждането на теми извън изобилстващите битовизми на заобикалящия ни материализъм, политико-иконмически анализи и медийни шоу изяви.

   Бяха подсказани интересни и конструктивни идеи, които със сигурност ще бъдат взети под внимание.

   Успешно проведеният семинар 2019 вдъхна сила и кураж на организаторите да продължат гражданския си ангажимент към обществото и в бъдеще. ПРОГРАМА  НА СЕМИНАР 2019 ПО
„ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“
4– 6 ОКТОМВРИ 2019 г., СОФИЯ, х-л „ШИПКА”


4 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК

Пристигане и настаняване в х-л „Шипка”, 1606 София, бул. „Тотлебен” 34А; тел, 9221555, 9221550; факс, 9531230,www.hotel-shipka.com5 ОКТОМВРИ, СЪБОТА


9,00  – регистрация в конферентната зала на х-л „Шипка”


9,30 – 11,00 – Откриване на семинара от г-жа Мария Цонкова;; представяне на японския център „Номура“ за ИОЦЖ; представяне на Г.С. „Постоянно образование“; представяне на участниците; ключови моменти на образователната философия и теория „Номура“ за ИОЦЖ /интгегрирано образование през целия живот/ - М. Цонкова 


Лекция „Причини за възникването на ИОЦЖ и неговото значение“, лектор М. Цонкова


11,00 – 11,30 – кафе пауза


11,30 – 13,00 – Документалният филм „История на центъра „Номура“


Лекция „Характеристики на социалните промени в съвременното общество“, лектор М. Цонкова; въпроси и отговори; споделяне на опит и коментари от участниците; модератор Лилия Георгиева.

 

13,00 – 14,00 – Обяд в градината на х-л „Шипка“.


14,00– 15,30 – Лекция „Цели на ИОЦЖ“, лектор  М.Цонкова, въпроси и отговори, модератор Лилия Георгиева.


15,30 – 16,00 – Кафе пауза


16,00 – 17,30 – Документалният филм „Дарът, наречен живот“; въпроси и отговори, споделяне на опит и коментари от участниците, модератор М.Цонкова


Закриване на първия ден.

 19,30 - Вечеря в р-т „Мама мия“, ул. „Шишман“ /зад църквата „Св.Седмочисленици“/

 6 ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ


9,00 – 11,30 

Лекция: „ Едновременна взаимна зависимост и последователна взаимна зависимост. Мястото на хората в природния свят“,М.Цонкова 

Документалният филм „Мъдростта на природата

въпроси и отговори, модератор М.Цонкова


11,30 – 14,30 – Раздаване на Сертификат на участниците, изказвания, закриване с коктейл в дневния бар на х-л „Шипка”


Отпътуване


СПИСЪК  НА УЧАСТНИЦИТЕ  В СЕМИНАР ПО ИОЦЖ 2019 Г.


 1. Стефка Ибришимова, с.Костенец, Народно читалище „ Просвета – 1881“


 1. Олга Христова Кунова , гр.Оряхово, ДГ „Пролет“ 1. Цветелина Йорданова Барбова, гр. Оряхово, ДГ „Пролет“


 1. Валентина Манолова, старши учител, гр. Варна, ДГ „ Ян Бибиян“ 1. Роза Рангелова, главен учител по физика, гр. Стамболийски, СУ „ Отец Паисий“


6 .Милена Маврова, гр.Пловдив ОУ „ Васил Петлешков“


7.  Лало Каменов, София , докторант СУ „ Кл. Охридски“, Исторически факултет, катедра „ Етнология“.


 1.  Ася  Вълчева, гр.София, учител по история 109 ОУ „ Хр. Смирненски“, докторант по направление: Социология, антропология и наука за култура, СУ „Св. Кл. Охридски“


 1. Мария Якимова,гр. София,  113 ДГ „ Преспа“


 1. .Катюша Андреева Арсенова, гр.Пловдив, старши учител по бълг. ез и лит., ОУ „ Пенчо Славейков“
 1. Стефан Димитров Дъвков, гр.Пловдив, старши учител по физ. възпитание и спорт, ОУ „Пенчо Славейков“


 1.  Магдалена Чорбаджийска, гр.София, ДГ 36 „ Пеперуда“


 1.  Пламена Неделчева, гр. Нови пазар, директор на Център за личностно развитие – Общински детски комплекс , докторант по направление Теория и управление на образованието , област: Педагогичски науки към Шуменски у-т „ Епископ Константин Преславски“


 1.  Надежда Бекярова, с Костенец, читалищен секретар, Народно читалище „ Просвета – 1881“


 1.  Фатме Мухаремова, гр.София 113  ДГ „ Преспа“