СЕМИНАР 2020 ПО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Публикувано на: 25.10.2020

На 23, 24 и 25 октомври 2020 в х-л „Шипка„ в София, Сдружение „Постоянно образование“ проведе поредния си семинар по ИОЦЖ. Поради епидемичните ограничения участваха само 5 души от страната – от Велико Търново, Бяла Слатина, Карлово и Габрово.

       Участниците, трима учители, психолог и юрист за първи път се запознаха с образователната философия „ Номура“ за ИОЦЖ.  Бяха изнесени 4 лекции –  „Причини за възникването на ИОЦЖ и неговото значение в съвременния свят“, „ Характеристики на социалните промени в съвременното общество“, „ Цели на ИОЦЖ“ и „Едновременна и последователна взаимна зависимост. Мястото на хората в природния свят.“ Също така бяха показани документалните филми „Дарът, наречен живот“, „Мъдростта на природата“ и японският документален филм „История на центъра „Номура“, на който сдружението е филиал в България.

       Основните моменти във философията – човекът, общочовешките ценности,

взаимоотношенията между хората, преосмислени от гледната точка на

източната култура където човекът е интегрална част от природата и

образователните принципи, изведени на тази основа, породиха оживени

дискусии и много удовлетворяващи разсъждения върху живота и хората в

съвременния свят.

       Организаторите са уверени, че семинарът допринесе както за разширяване

на познанията на участниците в сферата на хуманното образование, така и за

тяхното личностно усъвършенстване.