Срещи със студенти 2 и 4 курс по История и Философия
Публикувано на: 11.01.2018

На 8 и 30 май 2019 г. се проведоха срещи със студенти   2 и 4 курс по история и философия в катедрата по етнопсихология и педагогика.

Проф. Ирина Колева покани Мария Цонкова с лекция да запознае студентите й с източната образователна философия „Номура“ за ИОЦЖ.