УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА
Публикувано на: 05.01.2018

  Сдружение  „Постоянно образование” УЧРЕДЯВА НАГРАДА от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засягат някои от следните теми:

-          самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-          интегриране на процеси и индивидуални качества

-          гражданско образование и доброволен труд

-          възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-          основни цели на образованието

-          живот и работа в общност

-          взаимозависимост във взаимоотношенията

-          преоткриване на общочовешките ценности

-          силата на единността  в общностите

-          човек и природа

 

     Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20. 11. 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com