Годишен конкурс на сдружение „ Постоянно образование“ за 2019 г.
Публикувано на: 15.11.2019

Сдружение  „Постоянно образование” за седма поредна година  ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПАРИЧНА НАГРАДА  от 500 лв. за ДИПЛОМНА РАБОТА, защитена през 2019 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие  и засяга някои от следните теми:

-         самопознание, самообразоване и самовъзпитание

-         интегриране на процеси и индивидуални качества

-         гражданско образование и доброволен труд

-         възпитание в толерантност, неагресивност и мир

-         основни цели на образованието

-         живот и работа в общност

-         взаимозависимост във взаимоотношенията

-         преоткриване на общочовешките ценности

-         силата на единността  в общностите

-         човек и природа

 

Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 15. 12. 2019 г. на следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” 157,

Сдружение „Постоянно образование” или на е-мейл: [email protected]

Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на Музея за история на София в София на 21 декември 2019г., събота от 18 ч.

Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” за интегрирано образование през целия живот – Токио.

www.graspo.org